Een prikkelende innovatie

Lang houdbare gesteriliseerde toedieningsgerede medicatiespuiten

Prikkelende-innovatie_spuit
  • Betrouwbaar product van ziekenhuisapotheken voor ziekenhuisapotheken
  • Persoonlijke én deskundige service
  • Kennisdeling o.b.v. eigen expertise
  • Reëel niet-commercieel gedreven prijsbeleid als uitgangspunt

Een prikkelende innovatie

Lang houdbare gesteriliseerde toedieningsgerede medicatiespuiten

  • Betrouwbaar product van ziekenhuisapotheken voor ziekenhuisapotheken
  • Persoonlijke én deskundige service
  • Kennisdeling o.b.v. eigen expertise
  • Reëel niet-commercieel gedreven prijsbeleid als uitgangspunt