Een prikkelende innovatie

Lang houdbare gesteriliseerde toedieningsgerede medicatiespuiten

Prikkelende-innovatie_spuit
  • Per saldo goedkoper dan aseptische VTGM:effectievere inkoop en logistiek, reductie personele en investeringskosten en accurater medicatierisicomanagement
  • Efficiënter voorraadproces: minder spillage, opslag bij kamertemperatuur en langere houdbaarheid
  • Reductie extra zorgkosten ten gevolge van medicatiefouten
  • Effectievere zorginzet verpleegkundig personeel

Een prikkelende innovatie

Lang houdbare gesteriliseerde toedieningsgerede medicatiespuiten

  • Per saldo goedkoper dan aseptische VTGM:effectievere inkoop en logistiek, reductie personele en investeringskosten en accurater medicatierisicomanagement
  • Efficiënter inkoop- en voorraadproces: minder spillage, opslag bij kamertemperatuur en langere houdbaarheid
  • Reductie extra zorgkosten ten gevolge van medicatiefouten
  • Effectievere zorginzet verpleegkundig personeel